Autonomiczna Szkoła Podstawowa w Gdyni

Autonomiczna Szkoła Podstawowa w Gdyni jest niepubliczną szkołą podstawową z uprawnieniami szkoły publicznej i została wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 275665.

Autonomiczna Szkoła Podstawowa w Gdyni jest szkołą specjalizującą w spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą, czyli w tzw. edukacji domowej.

W 2015 roku powstała Szkoła Twórczej Edukacji w Gdyni jako niepubliczna placówka oświatowo -  wychowawcza prowadzona dla dzieci spełniających obowiązek szkolny poza szkołą. Bazując na doświadczeniu STE zdecydowaliśmy się na uruchomienie szkoły na prawach szkoły publicznej.

Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Gdynia w dniu 31 sierpnia 2020.