Dokumenty

Statut ASP v9_22-sig.pdf

Statut ASP w Gdyni

Program wychowawczo profilaktyczny ASP w Gdyni 22 23-sig.pdf

Program wychowawczo - profilaktyczny

Roczny Plan Pracy ASP 22 23-sig.pdf

Roczny plan pracy

Szkolny zestaw programów nauczania 22 23-sig.pdf

Szkolny zestaw programów nauczania 22/23

Szkolny zestaw programów nauczania 22 23-sig.pdf

Szkolny zestaw podręczników 22/23

INNOWACJA ORGANIZACYJNA — zał nr 1 do uchwały 5 2021 2022 (1)-sig.pdf

Innowacja organizacyjna 9 2022

zasw wpis do RSPO 23 Autonomiczna Szkoła Podstawowa.pdf

Zaświadczenie o wpisie do RSPO 2023