Duplikaty dokumentów

DUPLIKAT LEGITYMACJI

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnych.


(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz. U. z 2019 poz. 1700)