Polityka prywatności

Fundacja Być Tutaj z siedzibą w Gdyni przy ul. Kaczewskiej 23B/13 , jest właścicielem serwisu internetowego pod domeną http://www.byctutaj.pl oraz administratorem bazy danych. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były bezpieczne, przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz Serwis. Stosujemy odpowiednie narzędzia i rozwiązania techniczne do zabezpieczenia danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204) informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celach statutowych oraz marketingowych Fundacji Być Tutaj.

Dane osobowe Użytkownika, za jego zgodą, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zawsze przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania.

Dane Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika. Jednakże Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia niektórych informacji dotyczących Użytkownika właściwym instytucjom bądź osobom trzecim, które wystąpią o podanie takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jako Administrator dokładamy wszelkich starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie możemy jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na adres Administratora: fundacja@byctutaj.pl